Fritidsgården

Fritidsgården Brynjan en fritidsgård för alla!

Öppen verksamhet är den största & viktigaste delen. För gården och innebär att under fria former ge utrymme för möten som syftar till att främja besökarens utveckling på dennes egna villkor.

Fritidsgården skall arbeta främjande och stärka det positiva hos besökarna och Skapa relationer.

 

för vem , vilka och vad händer på Brynjan?

Fritidsgården Brynjan har en lång historia och har idag sina lokaler ovanför skolan i de gamla slöjdsalarna bredvid Stenebergsskolan Gymnastiksal. Här finns Vi för Gävles ungdomar 13-19 år som inriktning på kvällarna men vi har även öppet en kväll i veckan för låg och mellan.
 

Öppettider:
Låg och Mellan: 
Onsdagar 18-20.00


Högstadiet:
Måndag 18-21.00
Tisdag 18-21.00
Torsdag 18-21.00
Fredag och Lördag 19-23.00

Vi erbjuder olika aktivieter på fritidsgården och hittar gärna på nya inslag om ungdomarna är på.. Vi åker gärna med barn & ungdomar på läger och resor.