Brynjan

Fritidsgården Brynjan drivs idag av Unga Örnar Bomhus.

Unga Örnar Bomhus är en avdelning som bildades 1997. Unga Örnar är en rikstäckande organisation för barn och ungdomar.

Unga Örnar Bomhus är en sammanslagning av två ”gamla” avdelningar, som tidigare drivit fritidsgårdarna Bäckstugan och Källan. Avdelningarna slogs samman i samband med att fritidsgården Källan flyttade från Kristinelundsskolan där verksamheten tidigare bedrevs.
Källan fick nya lokaler vid Lillhagsskolan och i samma stund bytte fritidsgården namn till Ugglan. 

Fritidsgården Brynjan ligger i stadsdelen Brynäs, en central stadsdel med stort upptagningsområde.
Fritidsgården Brynjan har en lång historia I Gävle Kommun och har idag sina lokaler ovanför skolan i de gamla slöjdsalarna bredvid Stenebergskolan Gymnastiksal.


Vår värdegrund är: 

  • Alla är lika mycket värda
  • Alla har rätt att bli respekterade och rättvist behandlade
  • Alla har rätt till inflytande
  • Alla har rätt att vara delaktiga och ta ansvar
  • Alla har rätt till möjlighet att utveckla sig 


De styrdokument som grundlägger vår verksamhet är:

  • Fritidsgårdsavtalet med Kultur & Fritid 
  • Fritidsklubbsavtalet med Gävle Kommun 
  • Unga Örnars Riksförbunds stadgar 
  • Vår egen utarbetade Trygghetsplan