Fritidsklubben

Välkomna till fritidsklubben Brynjan

Vi håller till i fritidsgårdens lokaler. På fritidsklubben får du gå från 4:an och tills du fyllt 13 år. Våra lokaler är byggda och inredda för barn & ungdomar. Vi utvecklar hela tiden utifrån barnen önskningar och Nya idéer på aktiviteter.

 

  

Öppettider
Fritidsklubben har öppet efter skoltidens slut fram till klockan 17.00 varje dag, samt lov och studiedagar mellan klockan 08.00-17.00 om behovet finns. Under sommar– och jullov är klubben stängd.

 

Vår övertygelse är
- Att alla barn är lika mycket värda.
- Att alla barn har rätt till en bra start i livet.
- Att alla barn har rätt till att bli rättvist behandlade.

 

Verksamheten
På Brynjan kan vi erbjuda barnen en varierande verksamhet. Fritidsklubben är ett komplement till den ordinarie fritidsgårdsverksamheten vilket öppnar många möjligheter till verksamhet. Det enda hindret är fantasin, men här låter vi den få dansa fritt!

 

Terminsavgift:
Terminsavgiften till Fritidsklubben är 500 kronor per termin och barn. Den faktureras till alla föräldrar.

 

Försäkringar mm
Barnen är olycksfallsförsäkrade i våra avtal med Unga Örnars riksförbund och via Gävle Kommun. Försäkringen omfattar utöver vistelsen på gården och i verksamheten även resor till och från Brynjan.

 

Mellanmål och Lunch
Vi serverar mellanmål och lunch till självkostnadspris.

 

Lovdagar
Dessa dagar kommer vi att vilja ha anmälningar från er föräldrar om vilka tider och dagar era barn behöver omsorg.

 

Anmälningsplikt
Vi behöver inte veta i förväg vilka dagar barnet kommer att vara hos oss eftersom det är en öppen verksamhet. De enda tillfällen vi måste veta om Ditt barn ska vara hos oss är under loven för att vi ska kunna planera mat, aktiviteter mm.

 

Uppsägning
Som ni ser på avtalet som ni skriver på vid anmälning till fritidsklubben så ska platsen sägas upp senast den 15 maj el den 15 november. Det ska göras skriftligt med blanketten ”uppsägning fritidsklubb”. Blankett finns på kommuns hemsida. Meddela alltid Brynjan vid uppsägning.

 

Anmälning
Blankett finns på Brynjan och hämta. Man kan också hämta den på www.gavle.se

 

Kontakta oss gärna:
Brynjan 026-12 22 44
Verksamhetsansvarig Ulrika 070-352 7759
Administration Lena 026-122244